Výrobci
Zde se nacházíte: / Reklamační podmínky

Reklamační podmínky

Obecné informace ohledně reklamace zboží zakoupeného prostřednictvím internetového obchodu Foto.cz

Kompletní reklamační řád je součástí "Všeobecných obchodních podmínek" ZDE.

Email: reklamace@cewe.cz


Uplatnit právo z vadného plnění (reklamaci) může kupující na provozovně Foto.cz (Nádražní 279, 150 00 Praha 5 Smíchov), na reklamačním oddělení v sídle společnosti CeWe Color, a.s., Reklamační oddělení, Kloknerova 2278/24, 148 00 Praha 4 Chodov nebo zasláním na adresu CeWe Color, a.s., Reklamační oddělení, Kloknerova 2278/24, 148 00 Praha 4 Chodov.

Reklamaci nelze uplatnit na výdejních místech Uloženka.cz "HeurekaPoint" (výdejní místa slouží pouze k převzetí zboží). V případě reklamace je nutné postupovat stejně , jako by bylo zboží doručeno poštou nebo jinou zásilkovou společností a to uplatňovat nárok u společnosti CeWe Color, a.s..

Společně se zbožím doporučujeme doložit prodejní doklad, záruční list a co nejpřesnější popis závady s kontaktními údaji.
Pokud jste si zakoupili set zboží (např. fotoaparát + objektiv) je nutné v případě reklamace nebo vrácení zboží zaslat celý zakoupený set.

Servis

Pokud se na zboží, které jste od nás zakoupili, vyskytla závada, můžete také kontaktovat přímo autorizovaný servis. Seznam autorizovaných servisů:

CANON, SIGMA, SAMSUNG - AWH Servis, tel.: 222 721 525, zakazka@awh.cz, WEB

NIKON, tel.: 230 230 100, servis@nikon.cz (zrcadlovky, objektivy a jiné ), nikonservis@vspdata.cz (kompakty COOLPIX), WEB

OLYMPUS, tel.: 221 985 226, fotoservis@olympus.cz, WEB

PANASONIC - Šindler - CZ s.r.o., tel.: 553 613 286, info@panasonic-sindler.cz, WEB

SONY - tel.: 272 650 240, info@sony-servis.cz, WEB

TAMRON - Penta CZ s.r.o., tel.: 246 052 007, tamron@penta.cz, WEB

PENTAX - Foto-Servis, tel.: 222 711 045, servis@foto-servis.cz, WEB

PRESTIGIO - Arvato services k.s., tel.: 312 560 560, info.cz@bertelsmann.de, WEB

Lhůty

Spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

Záruční doba začíná běžet převzetím zboží spotřebitelem (zákazníkem). Záruční doba pro Kupujícího spotřebitele činí 24 měsíců, avšak pro Kupujícího, který při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, činí záruční doba pouze 12 měsíců (výjimku tvoří značky Olympus, Fujifilm a Sony, u kterých zprostředkujeme záruční opravu 24 měsíců). Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bylo Zboží v záruční opravě.

V případě výměny zboží nezačíná běžet nová záruční doba.
Délka záruční lhůty se řídí platnými ustanoveními zákona (není-li uvedeno jinak).

Lhůta pro vyřízení reklamace

Reklamace se snažíme vyřídit v co nejkratší době. Maximální lhůta reklamace spotřebitele je 30 dnů od uplatnění reklamace, pokud se prodávající nedohodne se zákazníkem (kupujícím) na lhůtě delší. V případě smluv osob jednajících v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu povolání, neplatí uvedená 30 denní lhůta, ale i přesto se snažíme o co nejrychlejší vyřízení.

Náklady spojené se zasláním zboží do servisu a zpět ze servisu jsou dodavatelem uhrazeny pouze za těchto podmínek:

  • reklamace je uznána jako oprávněná
  • jsou řádně doloženy náklady na dopravu zboží

Proplaceny budou pouze náklady v přiměřené výši vzhledem k reklamovanému zboží.

Neopravitelná závada

Pokud autorizovaný servis zjistí, že je zboží neopravitelné a doložíte potřebnou dokumentaci (potvrzení od servisu, prodejní doklad, záruční list) ihned nás kontaktujte poštou na adrese: CeWe Color, a. s., Eshop Foto.cz, Reklamační oddělení, Kloknerova 2278/24, Praha 4 - Chodov, 148 00 nebo emailem reklamace@cewe.cz Na základě zaslaných dokumentů bude posouzena oprávněnost Vaší reklamace a budeme Vás co nejrychleji kontaktovat.  

Záruku nelze uplatnit zejména za zboží

  • poškozené živly (voda, oheň, blesk, elektrický výboj
  • s prošlou záruční lhůtou v den doručení zboží k reklamaci
  • mechanicky poškozené (roztržené, prořízlé, propálené, odřené, se znaky pádu, atd.)
  • poškozené nesprávným použitím v rozporu s běžnými zásadami používání (prací symboly)
  • zboží poškozené neodborným servisním zásahem

Převzetí zásilky přepravní společností PPL

Při přebírání zásilky je nutné zkontrolovat obal zásilky – zjevnou vadu (poškození obalu) je nutné ihned oznámit a poznamenat do přepravního listu. Zásilku je tak možné převzít i s touto vadou bez obavy s následným uplatňováním případné škody. Obsah zásilky zkontrolujte po odjezdu řidiče, řidič nečeká na kontrolu obsahu při předávání – skryté vady je možné ohlásit do 24 hodin po převzetí zásilky a zažádat o sepsání zápisu o škodě. Škodu nahlaste na adresu foto@foto.cz nebo na linku + 420 731 196 924 a na přepravní společnost PPL na adrese reklamace@ppl.cz, nebo na lince +420 225 331 800.

Převzetí zásilky od České pošty

Pokud kupující po převzetí zásilky dodatečně zjistí, že obsah je poškozen, případně že došlo k úbytku obsahu, může uplatnit reklamaci na kterékoliv poště. Reklamační řízení je možné zahájit nejpozději do dvou pracovních dnů po dni převzetí zásilky.

Zásilku je nutno předložit v takovém stavu, v jakém byla dodána, tzn. včetně vnějšího i vnitřního balení. Adresát má také možnost tento stav hodnověrně doložit jiným způsobem.

Vzniklou škodu nám také nahlašte na adresu foto@foto.cz nebo na linku + 420 731 196 924.

Právo Spotřebitele odstoupit od smlouvy

Byla-li smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku(v internetovém obchodě), má spotřebitel právo dle § 1829 odst. 1 Obč.Z. od smlouvy odstoupit do 14 dnů od převzetí plnění (dodání zboží). Odstoupení od smlouvy musí být odesláno nejpozději poslední den 14 denní lhůty.

Kompletní podmínky odstoupení od smlouvy a vzorový formulář ke stažení, jsou součástí "Všeobecných obchodních podmínek" ZDE.

Formulář k odstoupení od smlouvy (pro spotřebitele)

          ► PDF formulář ke stažení a pro tisk             
 


Vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy

(vyplňte tento formulář pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy)

CeWe Color, a. s.
odd. Eshop Foto.cz
Kloknerova 2278/24,
148 00 Praha 4 - Chodov
kontaktní osoba. Kateřina Nohavová
email: reklamace@cewe.cz, tel.. + 420 272 071 220
Věc: Oznámení o odstoupení od smlouvy

Číslo objednávky:

Jméno a příjmení kupujícího:

Adresa:


Telefonní číslo:

Email:

Označení zboží (produktové číslo, typ nebo název zboží):

 

Datum převzetí zboží:

Kupní cena:

Kupní cenu vrátit na účet č.:

Máte-li v rámci odstoupení od smlouvy zájem o výměnu zboží. Specifikujte tento požadavek do pole „Poznámka“.
V případě rozdílných cen nezapomeňte uvést číslo bankovního účtu, na který Vám bude vrácen rozdíl v ceně.
V případě, že se rozhodnete pro výměnu zboží, souhlasíte s tím, že Vám nebude na Váš účet vrácena plná kupní cena vráceného zboží. Vrácen bude pouze případný rozdíl mezi původní a novou kupní cenou.

Poznámka:

 
 
 
Poučení:

Toto odstoupení může být zasláno prodávajícímu i emailem na adresu reklamace@cewe.cz.
Doručeno je okamžikem potvrzení převzetí emailu ze strany prodávajícího kupujícímu, bez takového potvrzení nelze považovat takové odstoupení kupujícího za řádně prodávajícímu doručené.

Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, zašle nebo předá prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od něho obdržel.

Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, vrátí mu prodávající patřičné peněžní prostředky bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy.
Spotřebitel má nárok na vrácení peněžních prostředků včetně nákladů na dodání, které od něho prodávající přijal na základě uzavřené kupní smlouvy
(tedy nikoliv na vrácení nákladů, které vznikly spotřebiteli při vrácení zboží).

Odstoupí-li spotřebitel od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky spotřebiteli dříve, než mu spotřebitel zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

Potvrzení o převzetí odstoupení od smlouvy a vráceného zboží na provozovně Foto.cz neslouží jako potvrzení o bezchybném stavu zboží.
Stav vráceného zboží bude posouzen určenými pracovníky odd. eshop Foto.cz, případně prostřednictvím autorizovaného servisního střediska, v zákonné 14ti denní lhůtě pro vyřízení odstoupení od smlouvy.

Odstoupení od smlouvy nelze uplatnit na výdejních místech Uloženka.cz "HeurekaPoint" specifikovaných ve všeobecných obchodních podmínkách. Odstoupení od smlouvy lze uplatnit v kterémkoliv obchodním místě spol. CeWe Color, a.s. (provozovna Foto.cz) nebo v sídle společnosti (osobně nebo korespondenčně).

Veškeré údaje, potřebné k vyplnění tohoto formuláře, najdete na prodejním dokladu a v emailu s potvrzením objednávky.

Datum odstoupení:                                                                                                                                 Datum převzetí:

Podpis:                                                                                                                                                      Podpis/razítko prodejce: